28.-29. Aug. 2020

CHLYKLASS

FREITAG / 28.8.2020 / 22.00

MC JULI

FREITAG / 28.8.2020 / 20.00

SILÄ

FREITAG / 28.8.2020 / 18.30

DJ QUINCY

FREITAG / 28.8.2020 / 17.30

STILLER HAS
ABSCHIED-

STOURNEE!!!

SAMSTAG / 29.8.2020 / 22.00

KICK DOWN TRIO

Samstag / 29.8.2020 / 18.00 Uhr

EXCLAMATION

SAMSTAG / 29.8.2020 / 19.30